Добави обект

Община Силистра

гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33
086/816 333; 086/824 243

www.silistra.bg

Ключови думи:

Местопложение на обекта
Отрасъл
Дейност
Рейтинг: (20)

Повече за Община Силистра

За нас

Община Силистра се намира в Североизточния
район
(СИР – 19 973,4 кв. км.) на Република България,
който е третият по големина от 6-те района за планиране в
страната. Разположена е в североизточната част на страната. На
север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община
Силистра граничи с Община Ситово, на изток – с Община
Кайнарджа, а на юг – с общините Дулово и Алфатар.
 

Релефът на
Община Силистра е равнинен
, с надморска височина до
200 м., но суходолията, ориентирани към р. Дунав, му придават
хълмист характер. Успоредно на Дунавския бряг се среща типична
льосова гърбица. В резултат на отдалечаването на Дунавския бряг
от високия откос на междудолинните ридове се е образувала и
крайдунавската плодородна низина – Балтата край с. Айдемир. В
югозападната част на низината е разположено езерото
Сребърна
, подхранвано от няколко карстови извора. То е
с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която
гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко
острова, някои от които са подходящи за отдих и туризъм.

Климатът на Община Силистра се характеризира с
умерено континентален характер
и попада в
крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е
горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното
застудяване през зимата.

Преобладаващият вид почви на територията на
Община Силистра са черноземните
, което е
предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури,
трайни насаждения и зеленчуци. 

Общата площ на общината е 516 кв. км., от
които 387 544 дка. са земеделска площ, 68 273 дка. горски площи
и 36 226 дка. – населени места.
Селищната мрежа включва 19 населени
места
, от които един град – център на общината
– 
гр. Силистра.

 

Броят на населението на Община Силистра
към 20.04.2006 г. е 68 194 души. През последните години се
наблюдава тенденция към намаляване броя на населението, като
през последните две година тази тенденция се променя към
увеличаване.

Гъстотата на
населението
 в
Община Силистра е 115,2 д/кв. км, която е най-висока за
областта – 48,3 д/ кв. км, и по-висока в сравнение с тази за
страната (70,3 д/кв. км).

 

Празникът на град Силистра се отбелязва на 14-ти
Септември (Кръстовден)
.

Уеб сайтът на Община Силистра

Галерия

снимки тук
4.8
Ревюта

4.4 средна оценка

Качество на обслужването
3.0
Екстри на обекта
4.0
Персонал
3.0
Стойност
3.0
Крайна оценка
4.0
star rating jquery
Николай Петров 14 May, 2018

Изключително съм доволен от обекта!

star rating jquery
Ангел Костадинов 14 Декември, 2018

Страхотно място! Винаги ще го препоръчвам на приятели...

Отзиви към обекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Местопложение на обекта

Последвайте ни в социалните мрежи