Добави обект

МММ ЕООД

София, ул. Зайчар 163 А
029554491, 0888912535

office@mmmltd.eu www.mmmltd.eu

Ключови думи:

Местопложение на обекта
Отрасъл
Дейност
Рейтинг: (20)

Повече за МММ ЕООД

МММ ЕООД е регистрирана в СГС през 1994 година и
има богата 20 – годишна бизнес история.
Сертифицирана е от камарата на независимите оценители в
България (КНОБ) и е включена в регистъра на независимите
оценители за оценка на цели предприятия, машини и
съоръжения, недвижимо имущество, финансови активи и
финансови институции и интелектуална собственост.

МММ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 – 2000 от
IQA;
Член е на Камарата на професионалните оценители;
Член е на БАУКО;

Фирма МММ ЕООД има основно предмет на дейност:
проучвателната, проектантска и консултантска дейност в
това число:

1. Финансово – икономически анализи, анализи на
разходи и ползи; концесионни анализи, изготвяне на
апликационни форми за кандидатсване по Оперативни
програми;
2. Бизнес оценки на капитала на фирми, активи, финансови
институции, финансови активи;
3. Разработване на бизнес планове и анализи на дейността
на фирмата;
4. Оценка за въздействие върху околната среда, съставяне
на програми за управление за отпадъци, изготяне на
документация за издаване на комплексни разрешителни за
дейността; оценка за съотвествие и биологично
разнообразие;
5. Инженерингова дейност; предпроектни проучвания;
инвестиционно проектиране за фирми и граждани;
6. Квалификационни и образователна курсове;

Фирма МММ ЕООД е широка специализация в
консултантската, проучвателната и проектантска
дейност.

Извършва бизнесоценки на акции и дялове на
търговски предприятия, финансови институции и финансови
активи, недвижими имоти, машини и съоръжения, други
нематериални активи и фактически отношения, произведения
на изкуството, архитектурни паметници на
културата.

С екип специалисти извършва оценки на въздействието
върху околната среда, екологични оценки, оценки за
съответствието, изготвя заявления за комплексни
разрешителни, определя щети от минали замърсявания и
други консултации в сферата на опазване на околната среда
в съответствие с действащата в Р. България нормативна
уредба. 
В съответсвие със Закона за концесиите изготвя
концесионни анализи на обекти на стопанска дейност,
подземни богатства, язовири, плажове и др.

Оказва консултантска помощ при анализ на
финансовото, техническото и технологично състояние на
дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове,
икономически обосновки за външно финансиране, оценки на
различни активи за финансови институции. 

С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки на
въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки
за съответствието, изготвя заявления за комплексни
разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други
консултации в сферата на опазване на околната среда в
съответствие с действащата в Р. България нормативна уредба. В
съответсвия със Закона за концесиите изготвя концесионни
анализи на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и
други. Извършва бизнесоценки на търговски предприятия,
финансови институции и финансови активи, недвижими имоти,
машини и съоръжения, други нематериални активи и фактически
отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници
на културата. Оказва консултантска помощ при анализ на
финансовото, техническото и технологично състояние на
дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове,
икономически обосновки за външно финансиране, оценки на
различни активи за финансови институции. Предлагани услуги:
Обосновки за финансиране, оценки на обезпечения за финансови
институции SGЕкспресбанк, клон София, Демирбанк – България АД,
Насърчителна Банка АД; „Банка Запад – Изток” АД, „Банка ДСКаса”
АД и др. Оценки на предприятия и активи. Оценки на цели
предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения,
интелектуална собственост, финансови институции и финансови
активи, произведения на изкуството; Анализи на правното
състояние Информационни проспекти за следните възложители:
Агенция за приватизация; Министерство на икономиката
(промишлеността); Министерство на финансите; Министерство на
енергетиката; Други министерства и ведомства; На регионално
равнище и други възложители; Министерство на образованието и
науката – оценки на обекти на интелектуална собственост.
Проектантска дейност. Изготвяне на ДОВОС, оценка за
съвместимост с „Натура 2000”. Изготвяне на финансови анализи.
Изготвя финансови анализи и Анализи на разходи и ползи.
Концесионни анализи. Оперативни програми на ЕС. Недвижими
имоти.

Уеб сайтът на МММ ЕООД

Галерия

снимки тук
4.8
Ревюта

4.4 средна оценка

Качество на обслужването
3.0
Екстри на обекта
4.0
Персонал
3.0
Стойност
3.0
Крайна оценка
4.0
star rating jquery
Николай Петров 14 May, 2018

Изключително съм доволен от обекта!

star rating jquery
Ангел Костадинов 14 Декември, 2018

Страхотно място! Винаги ще го препоръчвам на приятели...

Отзиви към обекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Местопложение на обекта

Последвайте ни в социалните мрежи