Добави обект

МБАЛ Благоевград АД

гр. Благоевград, ул. Славянска 60
073/82 92 329

Е-мейл: [email address] www.mbalblagoevgrad.com

Ключови думи:

Местопложение на обекта
Отрасъл
Дейност
Рейтинг: (20)

Повече за МБАЛ Благоевград АД

За болницата

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград
е лечебно заведение за болнична помощ. 

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ,
насочена към възстановяване и укрепване здравето на
населението. 

„МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД – гр. Благоевград има ясно
формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна   и
консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно
лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението,
снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на
добрата медицинска практика;

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните
близки, като облекчава или  отстранява основните и
свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална
социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство
на населението. 

Болницата е база за практическо обучение на студенти и
специализанти.

Mисията, основните цели и задачи, съответстват на Националната
здравна стратегия и Националната здравна политика, на
обществените интереси и здравните потребности на населението от
Благоевградска област. 

Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на
нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.

История

„МБАЛ – Благоевград” АД е павилионен тип лечебно заведение за
болнична помощ със застроена площ 11 572 кв.м. и разгъната площ
29 351 кв.м. 

Болницата е разположена в обособена паркова зона с площ 111 050
кв.м. близко до центъра на Благоевград. 

Разрастването на болницата дава възможност за бързо увеличение
на легловия фонд: – през 1951 г. – 200 (двеста) легла; – през
1959 г. – 300 (триста) легла; – през 1968 г. –445 (четиристотин
четиридесет и пет)легла. Максимума на легловия фонд е достигнат
през 80-те години, когато броя на действително разкритите
болнични легла достига до 1200 (хиляда и двеста).

Паралелно и постепенно нараства броя на висшия и среден
медицински персонал. До 1979 г. броя на лекарите достига 136
(сто тридесет и шест), а на медицинските сестри 311 (триста и
единадесет). Поради нарасналите нужди от среден медицински
персонал, през 1951 г. в Благоевград се открива Средно
медицинско училище за обучение на медицински сестри и фелдшери.

Първият директор на медицинското училище е Д-р Борис Ризов, а
като преподаватели се изявяват всички водещи специалисти от
болницата. По-късно училището прераства в Медицински колеж за
подготовка на специалисти по здравни грижи. Успоредно с
разрастването на болницата се повишава и квалификацията на
медицинския персонал. Профилирането на специалистите дава
възможност за разкриване на нови отделения по различни профилни
медицински специалности. През 1973 г. се създава
Ревмокардиологично отделение, през 1981 г. – Урологично
отделение, през 1984 г. – Гастроентерологично отделение. “МБАЛ
– Благоевград” АД е създадена през 1941 г. по инициатива на д-р
Никола Тасев. Първоначално е била изградена като изолаторно
помещение за лечение на инфекциозно болни с 5 (пет)легла и 4
(четири) членен персонал, състоящ се от двама лекари, една
самарянка и една болногледачка. 

В годините „МБАЛ – Благоевград” АД се утвърждава като лечебно
заведение с областен и междуобластен характер, обслужващо
населението от Благоевградска и Кюстендилска област. През месец
август 1945 г изолаторното помещение прераства в районна
болница сьс 70 (седемдесет)легла, разположени в 2 (две)
отделения и 1 (един) сектор: – Вътрешно отделение с инфекциозен
сектор; – Хирургично отделение. Медицинският персонал по това
време се състоял от четирима лекари и три медицински сестри.
Пьрвия главен лекар на болницата е д-р Никола Тасев,който
сьщевременно е бил и околийски лекар в гр. Благоевград (тогава
Горна Джумая).

През 1946 г се открива поликлиника, разположена в четири стаи
на частна къща и обслужвана от един лекар (д-р Георги Тишинов)
и един фелдшер. През 1948 г. болницата е утвърдена, като
„Окръжна болница” с увеличение на легловия фонд до 130 (сто и
тридесет) легла и допълнително разкриване на още 3 (три)
отделения: – Детско отделение; – Акушеро-гинекологично
отделение; – Ушно-носно-гьрлено отделение. Медицинският
персонал в болницата е увеличен до девет лекари и четири
медицински сестри. През 1951 г. в структурата на „Окрьжна
болница” – Благоевград се откриват онкологично и
кожно-венерологично отделение, които по късно се отделят като
диспансери. През 1954 г. е построен нов павилион за базиране на
Инфекциозно отделение, а през 1956 г. е надстроен основния
(първоначален)корпус на болницата.

По-кьсно били построени още два павилиона, стопанска сграда и
нова поликлиника. Постепенно се оформя павилионния тип на
болницата. През 1966 г. болницата е утвърдена като
„Първостепенна окръжна болница”, а през 1989 г. като „Обединена
районна болница”. На 01.06.1999 г. в изпълнение на ПМС № 103 /
31.05.1999 г., болницата е преструктурирана и разделена на
„Районна болница” и „Амбулаторно-поликлинично здравно
заведение”. През 2000 г. със заповед на министъра на
здравеопазването „Районна болница – Благоевград” се преобразува
в „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД.
По силата на съдебно решение № 3473 / 05.09.2000 г. лечебното
заведение е регистрирано в търговския регистър на
Благоевградския окръжен съд.

През 1985 г. се построява нова Обединена Районна поликлиника, с
модерно оборудвани кабинети и възможности за морфологична и
функционална диагностика. Открито е напълно обновено Отделение
по образна диагностика, разполагащо с първия за областта
компютърен томограф. Създава се единствения в Югозападна
България – Център по нуклеарна медицина оборудван с модерна
апаратура за радиоизотопна диагностика. През годините
многократно е извьршвана оптимизация на легловия фонд. 

Уеб сайтът на МБАЛ Благоевград АД

Галерия

снимки тук
4.8
Ревюта

4.4 средна оценка

Качество на обслужването
3.0
Екстри на обекта
4.0
Персонал
3.0
Стойност
3.0
Крайна оценка
4.0
star rating jquery
Николай Петров 14 May, 2018

Изключително съм доволен от обекта!

star rating jquery
Ангел Костадинов 14 Декември, 2018

Страхотно място! Винаги ще го препоръчвам на приятели...

Отзиви към обекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Местопложение на обекта

Последвайте ни в социалните мрежи