Добави обект

ДИА 2001 Диана Попова

София, ж.к. Красно Село, бл. 192, вх. б, ет. 6, ап. 64
028565307, 0898506133, 0879629090

dia2001@abv.bg www.dia2001.eu

Ключови думи:

Местопложение на обекта
Отрасъл
Дейност
Рейтинг: (20)

Повече за ДИА 2001 Диана Попова

ДИА 2001 – ДИАНА ПОПОВА е фирма, създадена през 2001
година, с основна дейност професионално и качествено
счетоводно обслужване, данъчни консултации на физически и
юридически лица.

Нашите принципи са: коректност, конфиденциалност,
индивидуално отношение, дългосрочно сътрудничество и
сигурност в бизнеса.

Предлагани услуги:

Счетоводство:

 • Текущо счетоводно отчитане на документи;
 • Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети,
  съобразно съответните стандарти;
 • Изготвяне статистически форми за НСИ;
 • Изработка на индивидуален сметкоплан;
 • Изготвяне счетоводна политика;
 • Отчитане складовото стопанство и аналитична отчетност
  според дейността на фирмата;
 • Амортизации- счетоводни и данъчни на дълготрайни
  материални и нематериални активи;
 • Изчисляване на алтернативните данъци – месечно и
  годишно;
 • Изготвяне дневниците и справка-декларация по ЗДДС,
  VIES декларация;
 • Устни и писмени консултации по искане на клиента;
 • Изготвяне платежни документи за данъци;
 • Изготвяне на справки за ръководството на фирмата;
 • Представителство пред НАП, ИА ГИТ.

Персонал и работна заплата: изготвяне ведомости за
заплати; водене регистър за трудовите книжки, издаване,
приключване изготвяне на уведомления по чл.62 от КТ, за
новоназначени, преназначени или напуснали работници и
служители; изготвяне на трудови договори; допълнителни
споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите
договори, граждански договори; изготвяне на
удостоверения, служебни бележки и др. за персонала;
регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда.

Еднократни, които включват: На база представени от
клиента документи за определен период изготвяме:
обработка на първичните счетоводни документи; изготвяне
на Отчет за приходите и разходите; изготвяне на Баланс;
изготвяне на Годишна данъчна декларация за Юридическите
лица по ЗКПО,а за физическите лица по ЗОДФЛ. Данъчни
конслултации – свързани с прилагане на данъчните закони.

Нашите принципи са: коректност, конфиденциалност, индивидуално
отношение, дългосрочно сътрудничество и сигурност в бизнеса.
Предлагани услуги: Счетоводство: Текущо счетоводно отчитане на
документи; Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети,
съобразно съответните стандарти; Изготвяне статистически форми
за НСИ; Изработка на индивидуален сметкоплан; Изготвяне
счетоводна политика; Отчитане складовото стопанство и
аналитична отчетност според дейността на фирмата; Амортизации-
счетоводни и данъчни на дълготрайни материални и нематериални
активи; Изчисляване на алтернативните данъци – месечно и
годишно; Изготвяне дневниците и справка-декларация по ЗДДС,
VIES декларация; Устни и писмени консултации по искане на
клиента; Изготвяне платежни документи за данъци; Изготвяне на
справки за ръководството на фирмата; Представителство пред НАП,
ИА ГИТ. Персонал и работна заплата: изготвяне ведомости за
заплати; водене регистър за трудовите книжки, издаване,
приключване изготвяне на уведомления по чл.62 от КТ, за
новоназначени, преназначени или напуснали работници и
служители; изготвяне на трудови договори; допълнителни
споразумения, заповеди за прекратяване на трудовите договори,
граждански договори; изготвяне на удостоверения, служебни
бележки и др. за персонала; регистрация и кореспонденция с
Инспекцията по труда. Еднократни, които включват: На база
представени от клиента документи за определен период изготвяме:
обработка на първичните счетоводни документи; изготвяне на
Отчет за приходите и разходите; изготвяне на Баланс; изготвяне
на Годишна данъчна декларация за Юридическите лица по ЗКПО,а за
физическите лица по ЗОДФЛ. Данъчни конслултации – свързани с
прилагане на данъчните закони.

Уеб сайтът на ДИА 2001 Диана Попова

Галерия

снимки тук
4.8
Ревюта

4.4 средна оценка

Качество на обслужването
3.0
Екстри на обекта
4.0
Персонал
3.0
Стойност
3.0
Крайна оценка
4.0
star rating jquery
Николай Петров 14 May, 2018

Изключително съм доволен от обекта!

star rating jquery
Ангел Костадинов 14 Декември, 2018

Страхотно място! Винаги ще го препоръчвам на приятели...

Отзиви към обекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Местопложение на обекта

Последвайте ни в социалните мрежи