Добави обект

Велттед Секюрити

Велико Търново, ул. Мармалийска 41
062620700, 0887720707

velttted@abv.bg veltted.com

Ключови думи:

Местопложение на обекта
Отрасъл
Дейност
Рейтинг: (20)

Повече за Велттед Секюрити

ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД е лицензирано дружество за извършване на
частна охранителна дейност на територията на област Велико
Търново. Екипите ни са висококвалифицирани, снабдени с
необходимата техника, въоръжение и екипировка. Преминали са
специална подготовка за употреба на огнестрелно оръжие и
физическо въздействие и имат издадени удостоверения за
професионално обучение.

Информацията за охраняваните обекти се съхранява в продължение
на пет години в Оперативния център на дружеството.

Необходимата техника за оборудване на сигнално известителни и
охранителни системи е производство на водещи канадски,
американски и израелски фирми.

Чрез изградените радиомрежи и диспечерски системи /оборудване с
най- съвременна апаратура и софтуер/ се осигурява 24 часов
непрекъснат мониторинг и контрол за незабавно реагиране на
автопатрулни екипи при получен алармен сигнал от охраняваните
обекти.

Охранителната дейност представлява съвкупност от
материалноправни норми, които уреждат обществени отношения в
сферата на изграждащото се гражданско общество. Тя е допълнение
на функцията на правовата държава и е насочена за подпомагане
на държавните полицейски структури в борбата им срещу
престъпността. Проявява се като част от изграждащото се
гражданско общество и би трябвало да е лоялна конкуренция в
условията на пазарната икономика . Същевременно са взети
предвид и договорните и законови изисквания при изпълнение на
охранителната дейност.

Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти,
мероприятия, лица и на техни права и законни интереси от
противоправни посегателства.
Охранителната дейност се осъществява при строго съблюдаване на
Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, Закона за
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и
боеприпасите /ЗКВВООБ/ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, както и действащото в страната законодателство
към момента на изпълнение на услугата, регламентиращо услугата
.
“Велттед секюрити” ЕООД осъществява охранителна дейност при
спазване на следните принципи:
Зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите.

Взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и
опазването на обществения ред.
Гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните
обекти.
Осъществяване на превантивна дейност въз основа на обстоен
анализ на причините и условията за правонарушения в
охраняваните обекти.

Осъществява се от охранителни екипи снабдени с най – съвременни
средства за защита и самозащита, които имат за задача да
извършат анализ на обстановката, преценка на степента на риск,
възможните начини за нападение и тяхното неутрализиране,
избиране на безопасни маршрути за придвижване и др.

Уеб сайтът на Велттед Секюрити

Галерия

снимки тук
4.8
Ревюта

4.4 средна оценка

Качество на обслужването
3.0
Екстри на обекта
4.0
Персонал
3.0
Стойност
3.0
Крайна оценка
4.0
star rating jquery
Николай Петров 14 May, 2018

Изключително съм доволен от обекта!

star rating jquery
Ангел Костадинов 14 Декември, 2018

Страхотно място! Винаги ще го препоръчвам на приятели...

Отзиви към обекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Местопложение на обекта

Последвайте ни в социалните мрежи