Добави обект

EURO PERSONAL SERVICE

ул. Клокотница 2 А, етаж 2 офис 8 (Бизнес център „ИВЕЛ”), София, България

Добре дошли в EPS, добре дошли в Германия!работа в Германия от EPS jobs
Работа в Германия, на позиции личен асистент, социален работник, болногледачка, домашна помощница организирани от „Юро Персонал Сервиз” ООД.
Кои са причините да изберете работа в Германия като личен асистент:
гарантирано по-добро заплащане;
социални и здравни осигуровки върху реално получаваното заплащане;
легална работа в Германия посредством формуляр А1;
осигурена безплатна квартира и храна;
организирано пътуване за сметка на фирмата и съчетано с желанието на служителите ни;
офис на фирмата на територията на Германия, който подпомага командированите ни служители в извършването на техните ангажименти и решаването на възникнали проблеми и ситуации.
социален работник с EPS jobs
 Позициите, които предлагаме са:
– домашна помощница – предоставяне на услуги за поддържане на хигиената в жилището, водене на домакинството, пазаруване, приготвяне на храна, пране и други битови дейности.
– личен асистент и социален работник- водене на домакинството, полагане на постоянни грижи за възрастни хора, комуникации, разходки, организиране на свободното време, помощ при личната хигиена.
– болногледачка – полагане на постоянни грижи за човек с трайни увреждания или за тежко болен.
В зависимост от заеманата позиция месечното трудово възнаграждение на социалния работник е в рамките на 700-1200 Евро. Започвайки работа в EPS вие получавате социално и здравно осигуряване върху пълния размер на договореното възнаграждение. Трудовият договор се сключва в България. Работата се извършва в Германия. Грижите се полагат към 1-2 души в домашна обстановка.
Защо да изберете нас?
Ние съществуваме на пазара на труда от дълго време. Отличаваме се с пълен професионализъм и коректност при изпълнение на ангажиментите си към нашите служители. Фирмата ни е сертифицирана и притежава нужните лицензионни документи.
домашна помощница с EPS jobsEPS е дружество, регистрирано за извършване на посредническа дейност при наемане на работа, с регистрация в Министерство на труда и социалната политика на Република България валидна до 21.09.2017г.
Основният ни предмет на дейност е подбор на кадри за работа в Германия в областта на социалния сектор. Целта ни е да бъдем най-полезни за вас – нашите бъдещи работници в Германия. За тази цел през целия ви престой в Германия можете да разчитате на пълно съдействие от офиса на EPS в Германия. Работещите се наемат в България и се командироват в Германия. Разходите по престоя в Германия – транспорт, квартира и храна са осигурени от клиентите ни. Единственото изискване към кандидата за социален работник в Германия е да бъде одобрен след провеждане на интервю.
 Задължително условие за кандидатстване за работа на която и да е позиция е владеене на немски език (минимално задължително ниво).

http://www.eps-jobs.bg Уеб сайт
0035928321040
Телефон
(20)

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОНЕВ – ТОНЕВА

ул. Цар Иван Шишман №85 Б, ет. 3, оф. 5, Стара Загора, България

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО – ТОНЕВ и ТОНЕВА е правоприемник на адвокатска кантора създадена през 1992 г., в гр. Стара Загора от адвокат Владимир Тонев. Дружеството предлага на своите клиенти висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области:  гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, трудово право, административно право, финансово право и данъчно-осигурително право. Дружеството е специализирано в областта на корпоративното юридическо обслужване на търговски дружества, регистрирани на територията на Р България. В екипа на Адвокатско дружество – Тонев и Тонева влизат адвокати, икономисти и счетоводители с високо ниво на образование и с богат практически опит. На своите клиенти Дружеството предлага следните услуги:

 

 • регистрация и промяна на обстоятелствата на търговски дружества в Търговси регистър, подготовка на документи и публикуване на ГФО в Търговски регистър
 • учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
 • изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози
 • подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права
 • изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
 • предоставяне на правни услуги във връзка с данъчно-осигурителното право
 • предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН
 • правна помощ при подготовка, сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори
 • правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (от административен характер) и арбитражни дела в страната
 • абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.
В своята дейност и при обслужване на клиенти Адвокатско дружество – Тонев и Тонева се придържа към следните основни правила на работа:
 • Разработване на индивидуални решения и стратегии по конкретен казус;
 • Предлагане на варианти на решения по зададен казус и представяне на информация относно правните последици при всеки вариант;
 • Предлагане на най-подходящо решение на правен въпрос на клиента, от гледна точка на неговите интереси, съобразен със законоустановените предписания;
 • Защита правата и интересите на клиента;
 • Строга конфиденциалност по отношение на предоставената информация от клиента;
 • Коректност и бързина.

Уеб сайт
0035942602535
Телефон
(20)

ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ – СЕЛАНОВЦИ

ул. Първи Май 5, Селановци, България

Описание на дейността през 2012 година

Взехме участие с презентация в галерия “Марин Върбанов” гр. Оряхово по случай Деня на музеите – 18 май.

На 21 януари възродихме отдавна позабравения Бабинден.
В ресторант “Центъра” в центъра на селото на скромен обяд поканихме всички родилки през изминалата 2012г., трите лекарски практики, пенсионирали се вече акушерки, а най–възрастната и все още действаща от тях взехме със специално украсена за празника количка от здравната служба, измихме и лицето за здраве и я закичихме с варакосана китка. След това млада родилка под плодно дърво изми ръцете на “бабата”, която в свой ред си изтри ръцете от престилката на родилката, за да бъде лесно раждането.
Направихме възстановка как протичал преди много години този ден. След този обичай празникът продължи със “солени” закачки, шеги и игри. Хора се виеха часове наред. Подаръци получиха всички родилки, медицински практики, бабата с най-много внуци и всички присъстващи баби.
На 12 февруари открихме изложба–базар на мартеници, изработени от служителите на Читалището.
На 19 февруари почетохме паметта на Васил Левски като положихме цветя пред паметника му в гр. Оряхово.
На 4 март отбелязахме Сирни Заговезни с традиционни за празника игри и обреди, а именно: деца, облечени в кукерски костюми и маски, прогониха злото от домовете на наши съселяни. Празникът продължи на площада пред читалището със запалване на огън, в който да изгори всичкото лошо, натрупано през годината. Последва заораване на първата бразда от земеделски производител и символично посяване на нивата за берекет, на когото бе дадена и обредна пита. На всички присъстващи земеделски производители бяха раздадени гевреци. Деца хамкаха халва и яйца, барбараха в купи с вода и червен пипер за стотинки, а в надиграването на три традиционни български хора се присъединиха и много възрастни. За всички имаше награди – сладкости. След като огънят изгоря, над тлеещите въглени мало и голямо започна да прескача, за да бъдат пречистени и започнат едно ново начало.
На 6 април бяхме домакини на малките лазарки от ОДЗ “Мир”, които с пъстрите  носии, украсените кошнички и грейналите си лица успяха да развълнуват и стоплят сърцата на публиката. Всяко дете получи лакомства и сувенир, свързан с празника.
На 13 април посрещнахме Великдененските празници на външна сцена под наслов “Великден иде…”. Организирахме изложба на хлябове, боядисани яйца и великденска украса от материали, свързани с празника. Голямото великденско яйце бе препълнено с рисунки на деца от различна възраст. Всички участници бяха наградени за положения труд и ентусиазъм.
На 18 май – ден на предизвикателството – посетихме ОУ “Н. Й. Вапцаров” и призовахме всички учители и ученици за 15-минутен енергизиращ фитнес. Продължихме с посещение на служителите от кметството, които също предизвикахме и приеха с голямо желание и настроение идеята.
Започнахме да шием и пошиваме северняшки дамски ризи.
През месец август посрещнахме група французи. Представихме им етнографската сбирка в читалището и автентични носии от Селановци. Желаещи от гостите се облякоха с риза, вълненик, престилка, обуха цървули,  закичиха китка в косите, на рамо сложиха кобилица с менче и се снимаха за спомен. Изпратихме ги с подарък – традиционно българско битово каре със символа на фестивал “Кукурузени усмивки”, продукти от серията “Българска роза” и закичихме всеки от тях с медал от царевица.
Вълнуващо бе и посещението на селановчанин /живеещ във Финландия/ със семейството си, чиято жена е финландка, и двете им деца. С голям интерес и любопитство разглеждаха и докосваха експонатите от музейната сбирка.
Носталгията по родния край връща всяко лято селановчанка, живееща в Холандия. Със своя съпруг холандец и техния син те не пропускат да ни посетят и разгледат новите придобивки в музея, а малкият Алекс взема участие във всички занимания от “Летни ателиета”. Тукашните деца го приемат с голям интерес, въпреки че не разбира всички български думи.
Селановци и неговите забележителности всяко лято връщат и семейство селановчани, избрали да се установят в Испания. Те са едни от редовните ни посетители, които притаяват дъх, гледайки останките от недалечното минало в бита на нашите прабаби и дядовци. Снимат различни предмети и ни популяризират  зад граница. Дъщеря им посещаваше летните занимания с деца и когато шарахме с бои потници за спомет от това лято, тя нарисува испанското и българското знаме в сърце и написа името си Мария – едно от най–хубавите имена.
На 6 септември, по случай Съединението на България, положихме венци на паметника в центъра на селото – символ на признателност към загиналите войни по време на Балканската и Първата световна война.
На 10 октомври взехме участие  в празника по случай традиционния Селановски събор “Играйте с нас” в ОДЗ „Мир”. Всяка от групите получи награди – занимателни игри и топки.
На 11 октомври във фоайето на читалището роднини, близки, ученици, познати и непознати присъстваха на представянето на книгата за Андрей Врачански от сина му Илия Врачански. Гости бяха представители от Община и Общински съвет гр. Оряхово.
Със скромна почерпка на всички присъстващи и новодошлите да видят изложба „Носталгия” на селановските творци преминахме към нейното откриване. Тази година участие взеха Снежинка Кончовска, Венцислав Тошев, Татяна Тошева, Емил Цветанов, Юлиян Янев и Галя Петкова. Всеки от тях по уникален начин успяваше чрез изображенията си да пресъздаде неповторима красота. Творците получиха грамота, чиния и медал от царевица – символи на тазгодишния фестивал „Кукурузени усмивки”.  Не по–малко интерес будеха сувенирите, изработени предимно от царевица, от девет второкласници от Селановци, които също си тръгнаха с подаръци.
На 12 октомври проведохме спортен празник, включващ крос, колоездене, майсторски умения и забавни игри, свързани с царевицата.
Участие в игрите взеха всички ученици от ОУ “Н. Й. Вапцаров”, а техните учителки – в крос с токчета. За номинираните имаше подобаващи награди, а за всички останали – утешителни, както и почерпка.
На 12 октомври открихме “Дни на производителя”. За първа година поканихме всички зърнопроизводители, животновъди, млекари, хлебари, винари, медари, билкари и др. производители да изложат и запознаят гостите на селото със своите произведения. Участие взеха винарска изба “Шато Бургозоне” с. Лесковец, “Ахинора” винарна с. Селановци, “Дилко Цанков” ООД гр. Кнежа – производител на безалкохолни напитки, ЕТ “Браз” гр. Оряхово – производител на бельо и спални комплекти и Пчеларска фирма “Мария и Живко Иванови” гр. Плевен. Представяне на 22 билки с кратка информация за всяка от тях направи Асен Йорданов от Селановци, който от ранна пролет до късна есен изкупува и суши лековитите растения. На изложението присъстваха и сувенири, изработени от читалищните работници, свързани с фестивал „Кукурузени усмивки”, носещи логото му.
На 12 октомври официално бе дадено име на площад “Андрей Врачански”. Кръщаването се състоеше в откриване паметна плоча с образа, годината на раждане и годината на смъртта на Андрей Врачански, която бе монтирана на лицевата стена на НЧ “Самообразование 1894”. Врачански Митрополит Калиник, зедно с Епархийския Хор, благословиха това дело с водосвет на всички присъстващи за здраве и добри дела.
Гости на събитието бяха кметът на Община Оряхово, кметът на с. Селановци, представители на Общинска администрация гр. Оряхово, всички участници в първия фестивален ден и различни медии, дошли да отразят събитията.
След кръщаването Духовият оркестър “Дико Илиев” към читалището в гр. Оряхово изсвири няколко творби на Андрей Врачански, на които се завиха дълги хора и площадът се оказа малък.
12 октомври – І-ви фестивален ден.
С дифилир, воден от оркестър “Дико Илиев”, участниците във фестивала потеглиха, с предхождащи ги, представящи колектива, табели, носени от деца-домакини, към двата паметника в центъра на селото. Единият е под формата на мамул, който е символ на признателност към загиналите войни по време на Балканската и Първата световна война, а другият е единственият по рода си  паметник на мотиките, който олицетворява трудолюбивия селановчанин. И на двата бе отдадена чест и бяха положени венци.
“Кукурузени усмивки 2012” се проведоха на гостуваща грандиозна външна сцена от “Жокер медия”, които също така се грижеха за озвучаването и осветлението. Неизменна част от декора на сцената бе каручка, пълна с царевица, “чичо Петко” – работливият селановчанин, плетът, синията, подредена като за гости, и трикраките столчета.
Фестивалът бе открит от кмета на Общината и кмета на Селановци. На добър час пожела и Председателят на Общински съвет гр. Оряхово.
Като домакини, с поздрав към всички гости, участие взеха всички колективи към НЧ “Самообразование 1894” с. Селановци. Последваха представителите от гр. Козлодуй, с. Бутан, гр. Бекет – Румъния, гр. Оряхово, с. Търнава, гр. Червен бряг, с. Алтимир, гр. Враца, гр. Мизия, с. Лесковец и с. Гложене. Гост изпълнител бе Руси Русев, който с двучасов концерт успя да задържи доброто настроение на публиката.
13 октомври – ІІ фестивален ден. Участие взеха колективи от гр. Бяла Слатина, гр. Кнежа, с. Бутан, с. Остров, с. Рогозен, с. Хайредин, с. Староселци, с. Оселна, гр. Лом, с. Долни Вадин, с. Игнатица, гр. Оряхово и с. Зверино. Гост изпълнител в съботната вечер бе Николина Чакърдъкова. Дълги хора се извиваха не само на и пред сцената, а между публиката и целия площад. Всички участници бяха посрещани от служители на читалището, които им връчваха топла храна и вода.
През месец ноември започнахме изработка на коледни сувенири с цел откриване на изложба–базар по случай настъпващите  Коледни и Новогодишни празници.
На 7 декември в ОУ “Н. Й. Вапцаров” отбелязахме рождената дата на поета-революционер и патрон на училището ни Никола Вапцаров. Припомнихме си част от неговите стихове.
На 7 декември на външна сцена в центъра на селото, след много детски песни и танци, посрещнахме Дядо Коледа и Снежанка. Заедно с тях запалихме светлините на коледната елха. До сцената бе открит коледен базар за уникални и неповторими коледни украси, изработени с много любов и добро настроение от служителите на читалището.
На 22 декември, по покана на представители от пенсионерския клуб в с. Селановци, Дядо Коледа и Снежанка посетиха общоселския празник в ресторант “Центъра” по случай Коледа и Нова година и раздадоха на всички присъстващи подаръци.
За осма година Дядо Коледа и Снежанка, заедно с елена Рудолф и едно джудже, разнасяха подаръци по домовете на 25 декември и радваха не само малките деца, а и порасналите – техните родители, баби, дядовци, лели и чичовци.
В последните минути на 31 декември, в центъра на селото приветствахме с “Добре дошли” всички жители и гости на Селановци, избрали заедно да посрещнем Новата 2013 година под звездите и за втора година да се повеселим заедно в празничната нощ.
След като отброихме последните секунди, на фона на българския химн, фойерверките и кристалния звън на чашите с шампанско, прозвучаха и най–добрите пожелания.
Двама малки сурвакари с традиционни дрянови пръчки, увити във вълна и богато накичени със сушени плодове, чушки, пуканки, чесън и червена прежда, сурвакаха символичния домакин – представител на кметството, като наричаха за здраве и берекет.
Завиха се хора, първото от които бе на Андрей Врачански. Последва викторина с шеговити въпроси, свързани с празника, а за правилните отговори имаше награди. Награди получиха и най–малкият и най–възрастният, присъстващи на събитието. Желаещите да поздравят някого от сцената имаха възможност да изтеглят своя късмет от големия кашон, който Снежанка едва успя да донесе. Всички, присъстващи на площада, изтеглиха своя късмет, прикрепен към бонбон, за да им е сладък животът в Новата година.
Записахме радиопредавания по повод Трифон Зарезан, 1-ви март, 3-ти март, 8-ми март, Благовец, Великден, Гергьовден, Еньовден, 6-ти септември, 22-ри септември, Петковден, 1-ви ноември, Димитровден и Никулден, които звучаха по местния радиовъзел.

Продължава работата на танцови състави “Мир”, “Първолаци”,
“Хлапета”, Искрица”, “Северняци” и певческа група “Българка”
с ръководители Калинка Благоева, Нина Димитрова и Павлина Георгиева и корепетитор Захарий Димов. С тях участвахме в  празниците:
28 януари – Участие в с.Остров по случай Атанасовден. Освен с танци, участвахме и в кулинарната изложба с традиционни селановски гозби.
28 януари – От 19.00 ч. в салона на читалището – концерт на Джордан

1 март – Участие в тържествата по случай посрещане на Баба Марта в ОДЗ “Мир” и ОУ “Никола Вапцаров”. Всички учители закичихме с мартеница.
Денят продължи с посещение от служителите на читалището на кметство, земеделски производители, медици, магазини, институции, фирми и всеки, работещ в тях, както и всеки, срещнат по пътя, бе закичен с мартеница за здраве.
Вечерта продължи с отбелязване Деня на самодееца. Поканихме всички самодейци като организирахме почерпка и кулинарна изложба в ресторант “Центъра” в центра на селото. За изявилите се кулинари имаше подобаващи награди.
3 март – Тържествено утро, посветено на 134 години от освобождението от Османско владичество. Освен нашите състави, участие с песни и стихчета в празника взеха и подготвителна група при ОДЗ “Мир”. Звучаха възрожденски песни, а на фона на химна звуча стихотворението “Аз съм българче” в изпълнение на първокласник.
Как се стига до Деня на Освобождението – 3 ти март 1878 г., кои са пътищата до него и най–вече кой върви по тях разказа г-жа Петя Русинова – преподавател по история в ОУ “Никола Вапцаров” с. Селановци.
4 март – Празнично честване на Сирни Заговезни на площада в селото с кукерски парад и обреди.
8 март – Празничен обяд по случай Деня на жената – организирахме забавни игри с минимални символични награди и радиопредаване.
16 март – Участие в ОДЗ “Мир” с четене на приказки /в народна носия/ по случай 130 години предучилищно възпитание в България, по програма “Приказките от моето детство”.
22 март – Участие в тържеството по случай  Първа пролет в ОДЗ ”Мир”.
30 март – Участие с ТС “Първолаци” в Празник на буквите в ОУ “Н. Й. Вапцаров”.
6 април– Участие на ТС “Хлапета” в празник на ромите – клуб “Боян Чонос” с. Селановци.
13 април – Участие във Великденски празник на външна сцена в центъра на с. Селановци с танцови състави “Първолаци”, “Хлапета” и “Искрица”.
16 април – Участие във Великденски празник в гр. Оряхово с танцови състави “Хлапета” и “Искрица”. Участие в изложбата по случай Великден с хлябове, великденска украса и шарени яйца.
20 април – Участие на танцови състави “Искрица” и “Хлапета” в Пети регионален фолклорен събор “Пръски от извора” гр. Враца.
5 май – Участие в с. Долни Вадин по случай храмовия празник на селото – Гергьовден, с танцови състави “Искрица” и “Хлапета” и ПГ “Българка”.
11 май – Участие в ХVІ Старопланински събор “Балкан фолк 2012” гр. Велико Търново с танцови състави “Искрица” и “Хлапета”.
24 май – Участие в тържествения концерт по случай Деня на славянската писменост и култура в читалище “Самообразование 1894” с. Селановци с танцови състави “Мир”, “Първолаци”, “Хлапета”, “Искрица” и “Северняци” и ПГ “Българка”.
24 май – Участие в с. Гложене във фолклорен събор “Огоста пее – 2012” с танцови състави “Искрица” и “Хлапета”.
25 май – Участие в с. Бутан във фестивален концерт на любителското творчество “Пей и танцувай за Бутан” с танцови състави “Искрица” и “Хлапета”.
30 май – Участие на ТС “Първолаци” в тържество по случай завършване учебната година на І-ви клас.
1 юни – Участие на ТС “Първолаци” в празника по случай 1-ви юни – Ден на детето, организиран от НЧ “Самообразование 1894” в с. Селановци.
1 юни –  Участие на ТС “Хлапета” и ТС “Искрица” в празника по случай 1-ви юни – Ден на детето в гр. Оряхово.
15 юни – Участие на клуб “Приказен свят” в Албена.
23 юни – Участие на ТС “Северняци” и ПГ “Българка” в празника “Ден на Оселна” с. Оселна.
3 август – участие на ПГ “Българка” в Национален фолклорен фестивал “Фолклорен извор”  –  с. Царевец, община Свищов
24 август –  участие на ТС “Хлапета” и ПГ “Българка” в празничен концерт по случай събора в с. Лесковец.
03-08 септември – участие на ТС “Хлапета”, “Искрица” и “Северняци” в ІХ Черноморски събор “Евро фолк 2012”  Приморско – Китен и Национален конкурсен фестивал за автентичен фолклор “Странджа пее и танцува” гр. Царево.
На шести септември – Деня на Съединението, на фона на всички наши участници и трибагреника в ръцете на момичетата, танцуващи “Хубава си, моя горо”, тържествено слово по случай празника произнесе кметът на Община Приморско. За нас бе чест измежду всички колективи, взели участие в Черноморски събор “Евро фолк 2012”, да бъдат избрани нашите.
След “Хубава си, моя горо” последваха “Свирец – игралец”, “Дайчово”, “Пролетен танц”, “Шопска сюита”, “Еленино”, минаха селановските “Клюкарки” и завършихме с “Жива вода” и “Еванкина”, които последни две изпълнения се явиха среща на сцената на бъдеще и минало. Най–вълнуващо за многобройната публика и нас бе, когато нашите музиканти засвириха “Дунавско хоро”. Тогава мало и голямо от различни точки на света заедно се хванахме на хорото.
Лично президентът на Музикални празници “Евро фолк” г-н Калоян Николов ни връчи дипломи за достойното и с високи художествени стойности представяне, грамоти за приноса при провеждането на Черноморски събор “Евро фолк 2012”, удостоени със званието лауреати и препоръки на нашите танцови състави за достойни да представим българските народни изкуства в Световния шампионат по фолклор “World Folk”.
В Царево имахме удоволствието всеки от колективите ни и оркестърът да получи грамота за участие и отлично представяне, връчени от г-н Димитър Тодоров – Управител на “Еврогрейд” ООД и председател на “Асоциация Български Фолклор”.
21 септември – участие на ТС “Северняци” в празничен концерт по случай събора в с. Остров.
12 октомври – Участие на всички танцови състави и ПГ “Българка” в VII Международен фолклорен фестивал “Кукурузени усмивки” с. Селановци.
13 октомври – участие на ТС “Искрица” в откриване на VІ Международен турнир по Канадска борба с. Селановци.
28 октомври – Участие на клуб “Приказен свят” в Национален фестивал “Наука на сцената” Севлиево 2012.
7 декември – Участие на ТС “Хлапета” и “Искрица” в патронния празник на ОУ “Н. Й. Вапцаров”.
7 декември – Участие на ТС “Хлапета” и “Искрица” в празник по случай запалване на коледните светлини и посрещане на Дядо Коледа в с. Селановци.
21 декември – Участие на ТС “Първолаци”, ТС “Хлапета” и ТС “Искрица” в коледен празник на ОУ “Н. Й. Вапцаров”.

На 12 май се включихме към инициативата “Да изчистим България за един ден”. По-късно участвахме в демонстрация по канадска борба, организирана от Клуба по канадска борба в с. Селановци – по покана на Любен Иванов.
От 18 юни отвориха врати любимите “Летни ателиета” – работа с деца от и гости на селото, които обхващат от 6 до 16-годишни. Провежданите занимания са по интереси: “Сръчни ръце”, “Млад готвач”, “Роден край”, “Обичам да чета”, “Приказен свят”, “На кино…” и “Забавни игри”.
За децата от “Летни ателиета” организирахме в различни дни посещение на парк “Гергана” гр. Кнежа и плувен басейн гр. Козлодуй.
Продължава работата на  клуб “Здраве” – фитнес гимнастика за жени.
Продължава работата на групата за изучаване на мегдански хора от всички фолклорни области на България.

Работа с деца
Любимите “Летни ателиета” за деца от и гости на Селановци продължиха до края на месец юли в следните няколко направления:
1. Домакинство
2. Сръчни ръце
3. Забавни игри
4. Родолюбие
5. Приказен свят
6. Шах
Деца от 6 до 16-годишна възраст с голям интерес се научиха как сами да изготвят:
– здравословно меню
– закуска, салата, сладкиш, гофрети и трюфели
изработиха :
– игленици от картон и домакинска гъба във формата на пеперуда
– еко джапанки от велпапе
– цветя от плат
– топчета от ориз и балони
– поздравителни картички от цветен картон и драпирана хартия
– апликации чрез накъсване
– сувенир – гъсеница от кора за яйца
– сувенир – октопод от дъно на пластмасово шише, което оживя чрез въобръжението на всяко едно дете за украсата му
– апликиция върху стереопорена чиния от макарони, които сами оцветиха  и нанизваха гривни, гердани и пръстени от тях
– солено тесто, от което оформиха различни фигури, оцветиха с лак за нокти и нанизваха гирлянди от тях
– чрез готови щампи и рисунка по избор – украса на потници с бои за текстил,  които взеха за спомен от “Летни ателиета 2012”
– рисунка с бои за стъкло по фаянсови плочки, чинии и чаши
играха на:
– музикален стол
– котка и мишка
– щафетни игри
– шах
– волейбол
– федербал
– стражари и апаши
– народна топка
– търсене на съкровище чрез указателни табели, на които са посочени различни задания
– късаница
– пускам, пускам кърпа
– плетеница
– Саймън каза и други.
В колоезденето и масторския клас взеха участие момчета и момичета, които получиха медали за отлично представяне и толерантност.
Г–жа Петя Русинова запозна децата с историята на Селановци – мястото на старото село, предположения от къде идва името му, известни родове и най–употребявани характерни думи за селановчанина и до наши дни. Освен че видяха какви дрехи са носели тяхните пра-пра-баби и дядовци, децата се докоснаха и изявиха желание да се пременят и снимат с тях. За първи път видяха уреди, употребявани в домакинството преди 100 години, като джуруляк, кръг, нощви, гърне, чепкало, вретено, чекрък и други.
Заедно прочетохме “Приключенията на Буратино” и части от други книги от задължителната литература.
Коментирахме вредата от алкохол, цигари и наркотици.
Организирахме среща–беседа с представител на МВР, който запозна децата с правилата на движение и им напомни, че улицата не е място за игра.
Последният ден организирахме за всички деца  “Мис и Мистър Летни игри 2012 с. Селановци”. Журито бе избрано измежду самите тях, от самите тях, което прецизно следеше представянето и изпълненията на всеки един участник. Празникът завърши със специални награди за класиралите се, танци, нестихващи усмивки, сапунени мехури и почерпка за всички.
С много любов, чрез много игри, състезания и увлекателни истории успявахме да привлечем децата през ваканционните дни в читалището. Трудности срещахме единствено със средствата за материалите, необходими за работа с децата.

На 12 и 13 октомври 2012 г. по време на празника на селото ни  – “Петковден”, под патронажа на д-р Мирослав Найденов – Министър на земеделието и храните,  ще се проведе VІІ Фолклорен фестивал “Кукурузени усмивки”. От 2011 г. същият придоби международен характер с участието на танцови състави от Украйна и Румъния.
Фестивалът е празник на младостта, танца, песента и красотата във фолклора на различните общности и кътчета от нашата Родина. Участието на задгранични състави предполага акцент върху фестивален туризъм. Селановчани и гости на селото могат да се насладят на разнообразието от оживелите в танца автентични и осъвременени фолклорни носии.
От три години Фестивалът е включен в Националния Културен календар. Тази година участие ще вземат колективи от различни точки по света, както и от далечни краища на страната ни.
Освен “Кукурузени усмивки”, селановският събор предлага различни мероприятия, които гостите могат да посетят по време на панаирните дни: празник в детската градина, спортен празник, включващ игри, крос и майсторски умения по колоездене, изложба на селановски творци, народни борби, канадска борба, футболни срещи на ФК “Дунав 1998 Селановци”.
Tази година за пръв път в рамките на Селановския събор освен фестивала  организирахме и “Дни на производителя” като поканихме зърнопроизводители, животновъди, медари, билкари, млекари и други да представят по избран от тях начин  своите произведения.
Богатсвото и многообразието на културния живот и бит на всяко кътче по света дава възможност да се съхрани като неповторима идентичност през вековете.

 

1894година.
16 години след освобождението от турско робство в тежки икономически условия и във време на подтискане на българския дух в с.Селановци будни младежи се събират и образуват нашето читалище. От тогава до днес читалището се ръководи от пет членно настоятелство, което организира дейността му, неразривно свързана с другите просветни институции, където се обучават и развиват талантливи и инициативни читалищни членове.
Новобразуваното читалище се явява естествен отдушник на стремежа на българина за знания и културни потребности. То проявява своята дейност във вечерни курсове за неграмотни, даване на представления от учителите. Сцената била в една от двете класни стаи. За представленията събирали дъски и черги от населението, столове от кръчмите. Така читалището с много трудности просъществувало до 9.ІХ.1944г.
От 1949г. започва правене на тухли за строежа на читалищната сграда. Бригада изработва над 200 000 тухли, предназначени за строежа на новия читалищен дом.
През 1959 година, на 12.VІІ. започва строителството на сграда, специално предназначена за читалищна дейност, реализирана до голяма степен  с доброволния труд на селановчани. Официалното откриване става на 22. 10. 1961година. Читалищната сграда е двуетажна и има застроена площ  744 кв.метра, 2 репетиционни зали, 4 гримьорни, сцена с размер 200 кв.метра и салон с балкон с общ брой на седящите места – 600. Библиотеката се намира на втория етаж,  разпределена е в три зали за достъп на читателите и отделно книгохранилище. През 1950 г. със средства от дарители е закупена киномашина. Над 30 години основната сграда е използвана и за киносалон.
Към читалището от 1951 г. работи хоров състав, които наброявал 36 човека. През 1953 г. става първенец на окръжните прегледи в гр. Видин и получава като награда цигулка.
От 1951 г. в читалището работи и твори един от великите композитори – Андрей Врачански. През есента на същата година той сформира оркестър, а през 1956 г. е ръководител и на кръжок по акордеон. От 1964 г. работи кръжок по цигулка, които съвместно с школата по акордеон изнасят концерти.
През 1966 г.се сформира певческа група за  народни песни. На 5 август 1972 г. се сформира и битов вокален състав. През 1981 година заедно с танцовия състав се класират за участие в националния събор Копривщица и там печелят златен и сребърен медал.
Най-дългогодишна и плодотворна дейност има театралният състав с дългогодишни самодейни артисти.
От 1961 година успехи бележи и колективът за художествено слово, който през 1976год. се класира на окръжните прегледи и участва в Националните прегледи  в Пангюрище и Копривщица
Дългогодишна е историята и на танцовите състави – от 1941 година …та до днес.
Традиционно е участието на читалищните състави в национални изяви – Копривщица, ”От Искър до Тимок”, в Старопланински фолклорен събор ”Балкан фолк” – фестивал № 1 в Европа за традиционни народни изкуства и др.
От 30 години се поддържат връзки на обменни начала с гр.Шостка – Украйна.
В общоселските мероприятия участва със своята талантлива изява и театралният състав. Голям успех е спечелването на ІІІ място в Националния рецитал-конкурс за изпълнение на Ботева и Възрожденска поезия и проза  – Враца, 2008 г. –
От 17 години в читалището работи  кръжок по етнография и фолклор с ученици от училището, който поддържа жива традицията за изучаване на селановския бит, култура и фолклор.По негова инициатива се възраждат традиционните празници – Коледа,Сирни Заговезни,Тодоровден,Андреевден,
Великден,Никулден. Кръжокът е първенец на националния конкурс ”За хляба наш” в Благоевград.
Интерес  за гости и  жители на селото представлява откритата музейна сбирка “Селановски  бит  и творчество през вековете. В нея жителите и гости на селото се запознават с живота и битието на своите деди.Уникални са експонатите от бита,културата и  облеклото на стария селановчанин .Издирваме и събираме исторически справки ,характерни песни,обичаи и хора от района. С тях участваме в поредицата на Областна библиотека
”Хр.Ботев”гр.Враца, във фолклорни прегледи и различни проекти и конкурси.Музейната сбирка е включена като туристически обект  в проекта на ИРИРК и Фондация Екообщност  за развитие на селски туризъм в района на Северозападна България.
Към читалището и Клуба на пенсионера от 2001 година има изградена фолклорна група за  народни песни “Българка” с ръководител Павлина Георгиева, и корепетитор Захарий Димов,които участват във всички изяви организирани и съгласувани с читалището.
В момента работят шест танцови състава – “Първолаци”, “Искрица”, “Хлапета”,”Мажоретен” и “Мир”с ръководител Нина Димитрова и “Северняци”с ръководители Калинка Благоева и Нина Димитрова.Всички те са за модерни,обработени народни и автентични  танци.Корепетитор на всички състави е Захарий Димов.
Ежегодно съставите се включват в трансграничния фолклорен преглед в гр.Бекет, в Областния фолклорен преглед “Пръски от извора” и др. Най-големият ни успех в последните години е спечелването на І място на международния фестивал “Евро фолк 2008” гр.Приморско. Измежду над 3000 участника и над 120 колектива ние станахме лауреати на събора и спечелихме сърцата на журито и публиката.
От 2006 година започва изработването на костюми,необходими за разширения репертоар на танцовите състави. Изработени са влашки,шопски,северняшки ,добруджански и тракийски народни носии,рокли за модерни танци и костюм за мажоретен състав. Всички те са изработени от служителите на читалището,със средства за материалите от спонсори,от изработка и продажба на мартеници и от различни платени участия на танцовите състави.
За селановчани Петковденските празници са едни от най-почитаните и многолюдни тържества и за възрастни и деца.Този ден е като естествен завършек на стопанската година,свързва се с  прибраната реколта и началото на курбани,сборове и служби за здраве.
От 2006година е факт и  фестивала “Кукурузени усмивки”, провеждан на Петковден. На празника  възможност за изява получават всички читалища от община Оряхово.
Грешат онези,които мислят,че заедно с цървулите народа ни е захвърлил и паметта си. Всяко отиване напред би било фатално,ако ни откъсват от люлката.
Зад нас е паметта на дедите ни,пред нас са очите на децата ни.
От 2011 година работи и информационен център по програма „Глобални библиотеки” България. Чрез него предлагаме безплатен достъп до интернет, провеждаме компютърни курсове, обработка на документи.

Библиотеката при читалище”Самообразование ”
с.Селановци започва своята дейност през 1894 година по инициатива на новопристигналите учители,местите такива и будни младежи от селото.Тъй като тогавашната система на обучение не е била достатъчна да обгърне всичкото население,голяма част от полуграмотните селяни са имали желание за достъп до печатни издания.
Библиотеката, доколкото са имали такава, се помещавала в кръчмата на Иван Бояджията. Фондът се състоял от списанията “Орало”, ”Нива”, ”Звездичка”, ”Самообразование” и няколко книги.
Библиотеката ”проявявала” своята дейност с провеждане на вечерни курсове за неграмотни. След 1899година започва гонението на учителите,започват и войните и дейността на библитекато става нелегална. И така до 1924 година когато е възобновена официално. Тогава библиотката се настанява в учителската стая, а за читалня са ползвали една от  класните стаи. На 21.09.1937 година се изнася и първата литературна вечер.  През 1957 г. е подготвено първото голямо литературно-музикално тържество посветено на 40 години от Октомврийската революция.
С построяването на новата читалищна сграда през 1961 г. за библиотека се ообособя втория етаж на сградата,с помещения,  състоящи се от заемна, две читални и книгохранилище.
През 1966 г. библиотеката е първото награждаване с грамота за активно участие в прегледа на библиотеките.
Провеждат се литературни четения,честват се годишнини на писатели,исторически личности и събития, провеждат се викторини и “двубои” по определени литературни заглавия, като например Васил Левски, Априлското въстание, карнавал на приказките, детски утра по приказки на класици,литературни конференции ,посрещане на първокласниците на първия им библиотечен урок ”Всички букви зная, мога да чета”, конкурс за най-добър разказвач на народни приказки.
Съвместно с кръжока “Приказен свят” провеждаме различни библиотечни инициативи – честване на бележити дати от годишнини на автори и събития като Националната библиотечна седмица, Международен ден на детската книга, Международен ден на Международната книга и авторското право и “Аз мога да чета” – библиотечен урок за първолаците.
През лятото в определени дни от седмицата се събират да четат произведенията от задължителната литература деца от различни класове. И така в стремежа за  разнообразие на ваканционните дни и в желанието за среща със съучениците инициативата ни получава разбиране и успех.
Провеждахме и  лекции с лектор Галя Костова на тема “Моята първа среща с най-древната книга – Библията”- библейско ваканционно училище. Деца от 1-ви до 5-ти клас се запознаха с основни принципи от Библията. Чрез много игри, състезания и увлекателни истории малките момичета и момчета научиха кой е Бог, за Неговата любов към хората и за спасителното дело на Христос на кръста. С голям ентусиазъм се включиха в заучаването на няколко нови песнички и казваха на изуст стихове от Библията. Всяко от децата изработи красив сувенир, който да занесе в къщи и да му напомня за наученото през седмицата.
Основателите на библиотеката ни са виждали в нея живото огнище на будния дух на нашия народ,на творческите му традиции.  Още тогава тя е станало скъпо място за всеки жител не само с просветната си дейност,но и със събраните в нея ценни за миналото документи и паметници на културата.
Длъжни сме да продължим и днес.

 

1. Име на фестивала – “Кукурузени усмивки”
2. Вид на фестивала – Фестивал на народното творчество
3. Дата на провеждане на фестивала – средата на октомври – Петковден
4. Продължителност – 1 ден
5. Време през което се провежда – ежегодно
6. Населено място –  с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца

Уеб сайт
091722178
Телефон
(20)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

булевард „д-р Г. М. Димитров“ 52-А, 1797 София, България

ИА БСА е национален орган по акредитация на:

лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
лаборатории за калибриране;
органи за контрол;
органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
верификационни органи;
органи по сертификация на системи за управление – ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000;
органи по сертификация на лица;
проверяващи по околна среда (EMAS)
ИА БСА извършва инспекция и удостоверяване съответствието на лаборатории с Добрата лабораторна практика (ДЛП) и оценяване на техническата компетентност на техническите служби, които извършват самостоятелно или контролират необходимите изпитвания и/или проверки във връзка с процедурата за одобряване типа на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, съгласно чл. 138в и чл. 138г от Закона за движението по пътищата и Наредба 60.

ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните области:

• Лаборатории за калибриране;
• Лаборатории за изпитване;
• Органи за контрол;
• Органи за сертификация на продукти;
• Органи по сертификация на лица;
• Органи по сертификация на системи за управление.

ИА БСА работи на основата на законите на страната, на стандартите от серията БДС EN 45000, ISO/IEC 17000, Ръководства на ЕА и ISO/IEC. Агенцията разработва и възприема редица правила, норми, процедури, документи и организационни практики за хармонизиране с Европейското право.

ИА БСА взаимодейства с физически и юридически лица от държавния и неправителствения сектор.

За отделните области на акредитация са утвърдени Технически комитети по акредитация (ТКА), които имат съвещателни функции относно техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси по прилагане на системите за акредитация.

Комисията по акредитация и Комисията по възражения в системата на ИА БСА гарантират обективността и безпристрастността на решенията за акредитация.

Агенцията провежда образователно-квалификационна дейност за своите служители и за външни оценители по програми, осигуряващи компетентност съизмерима с международните изисквания.

ИА БСА поддържа преки делови отношения и осъществява ползотворно сътрудничество с международни организации и с национални институции от инфраструктурата по качество.

Чрез своята дейност ИА БСА осигурява конкурентноспособността на произвежданите у нас стоки по международните и европейски стандарти за качество и безопасност, като насърчава утвърждаването им на българския и на световния пазар.

Кратка историческа справка:

Националният орган по акредитация – Българска служба за акредитация е създаден на 23 ноември 1998г. с Постановление на Министерски съвет № 228 от 23 октомври 1998г.

При създаването, Българска служба за акредитация е към Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) и се състои от 15 човека с основни функции по акредитация на:

лаборатории за изпитване или за калибриране;
юридически лица за сертификация на продукти, на системи по качество и на лица;
юридически лица за контрол съгласно изискванията на БДС EN 45004
Преди създаването на службата през 1998г., дейността по акредитация на лаборатории за изпитване е извършвана от отдел „Акредитация на лаборатории“ към КСМ, а дейността по акредитация на лаборатории за калибриране от отдел „Акредитация на лаборатории за калибриране“ към Национален център по метрология (НЦМ) към КСМ. До 1998г. не е извършвана акредитация на органи по сертификация и органи за контрол с официално обявена процедура от КСМ или друга организация в България.

През 1999г. във връзка с §4 на Закона за администрацията, Българската служба за акредитация към КСМ се преобразува в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) към Министъра на икономиката.

През 2005г. се обнародва първият закон, регламентиращ условията и реда за извършване на акредитация с наименование „Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация”, обн. ДВ, бр. 100 от 13.12.2005г., в сила от 14.01.2006г. Законът определя ИА БСА като специализиран държавен орган за акредитация на лицата, които осъществяват дейностите по: изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, както и на органи за контрол и проверяващи по околна среда. Със закона се разширяват правомощията на агенцията с тези по акредитация на Проверяващи по околна среда (EMAS).

На 1 юни 2010г. са приети изменения и допълнения към закона от 2005г. като се променя и наименованието на закона от „Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация” на „Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), обн. ДВ, бр. 41 от 2010г., в сила от 01.06.2010г.

Законът определя Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ като национален орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ЗНАООС посочва ИА БСА като единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Към момента, агенцията е държавен орган, юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.

__________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОТ ИА БСА АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОРГАНИ

В изпълнение на клауза 4.3.7 от БДС EN ISO/IEC 17011, ИА БСА изготвя документиран анализ относно свързаните с нея органи, който се докладва на преглед от ръководството и се представя за информация на заинтересованите страни, представени в Съвета по акредитация.
Анализът е въз основа на проучване на всички Министерства и свързаните с тях структури, като идентифицира и документира тези, предоставящи услуги за оценяване на съответствието или консултантски услуги и анализира взаимоотношенията на ИА БСА с тях, с цел определяне на възможните конфликти на интереси. Анализът показва, че съответните структури, идентифицирани като свързани с агенцията органи:
– имат различно висше ръководство за дейностите, описани в 4.2.5 от ISO/IEC 17011:2004,
– имат персонал, различен от този, зает в процеса на вземане на решение за акредитация,
– нямат възможност да влияят на резултата на оценката за акредитация и
– имат съвсем различни имена, лога и символи,
поради което не компрометират конфиденциалността, обективността и безпристрастността на дейността по акредитация, извършвана от ИА БСА.

02/873-53-03
Телефон
(20)

Столична община Район Банкя

гр. Банкя, ул. Цар Симеон 1

За нас

Банкя е град, който притежава неповторимо очарование и
атмосфера, породени от щастливата среща на уникален лечебен
климат и лековити минерални извори.
 Небето
и Земята са излели благодатта си в него, за да могат
хиляди хора да си тръгнат от Банкя, изцелени и подмладени,
както вечно млада е и красивата природа на градчето – „перла“ в
полите на Люлин планина. Разположен на 17 километра западно от
София на 640-740 метра надморска височина по магистралата
Белград – София –Истанбул, път известен от древността като
Диагоналния път, Банкя носи славата на курортен град, в който
поради природните дадености се съчетава климатолечение с
балнеолечение. 

От Небето над Банкя се излива въздух, обогатен с
озон. Фитонцидите, които се отделят от боровите дървета, с
голямата си лечебна сила са невидимата защита на
Банкя.
Климатът е умерено-континентален. Средната
годишна температура 9.6 градуса по Целзий. Често се наблюдават
температурни инверсии, при които времето в Банкя е по-топло,
отколкото в София. Мъглите тук са рядкост и имат характер на
планинска мъгла. Лятото е топло, но не горещо, освежено от
планинския бриз – „горски вятър“, който носи към курорта
въздух, богат на фитонциди  и отрицателни йони. За въздуха
на Банкя писателят и мъдрецът Йордан Радичков казваше: „Тук се
чувствам така, сякаш на няколко часа в небето над Банкя се
отварят някакви невидими небесни кладенци, от които се излива
райски въздух“

От Земята на Банкя блика лековитата хомотермална минерална
вода с общ дебит 24 л/сек и температура 36.5 -37.2 градуса.
Постоянната температура говори за нейния дълбок произход.
Водата, която блика от дълбочина 850 метра е
хидрокарбонатно-сулфатно-натриева. По химическия си състав
банкянската минерална вода е истинска природна аптека. Тя е
бистра, безцветна, без миризма, мека и изключително вкусна.
Седем са лечебните заведения, в които се възстановяват хора,
прекарали инсулти, със сърдечно-съдови и неврологични
заболявания, под грижите на висококвалифицирани специалисти,
които и до днес поддържат славата на Банкя като „здравницата“
на България и Национален център по кардио-рехабилитация. В нея
се повлияват добре и заболявания, свързани с обмяната на
веществата, стомашно-чревния тракт, опорно-двигателния апарат,
ендокринологични заболявания, обща физическа и умствена умора.
Въздухът, водата и природата на курорта оказват и…
подмладяващ ефект.

Животът в Банкя се обуславя не само от прекрасните
й природни дарове, но и от духовния климат, създаван от хората
на града, традиционни празници на който са „Горешляците“ – 15,
16 и 17 юли, отбелязвани и като Празници на минералната вода,
здравето и дълголетието.
Културните традиции се
съхраняват в двете читалища – огнища на българщината и местната
самобитност. Детско-юношеското театрално студио „Смехурко“
развива артистичните заложби на децата от Банкя, като за много
от тях театърът се превръща в професия и жизнено поприще.
Музите на различни изкуства често си дават среща в парк
„Ротонда“, където се провеждат фестивали, концерти, празнични
програми. Още от началото на миналия век курортът е
привличал  столичната бохема, между които и най-известните
ни поети и писатели. Банкя и до днес упражнява необяснимо и
непобедимо влияние върху хората на духа. Галерия „Тандра“,
където ежемесечно се откриват изложби на известни български
художници, стана символ на обединяващата и възвисяващата роля
на изкуството  в града. Банкя има свой емоционален климат,
който се дължи и на хубавата българска музика, която се лее от
тонколоните през голяма част от деня в централната градска
част. Преминаващите хора се тонизират от нея и, споделяйки
общата звукова среда, те получават усещането за близост и
съпричастност – така необходимо във време, белязано със знака
на отчуждение между хората. 

Ценителите на спорта могат да получават здраве и наслада на
модерните спортни площадки в града, разположени до най-голямото
на Балканския полуостров 78 СОУ“Христо Смирненски“ и в квартал
“Иваняне” до кръговото движение. Тенис комплексът – един от
най-съвременните в България, оказва гостоприемство на
най-добрите „ракети“ при наши и международни турнири. Много
радост доставя на своите почитатели ФК „Банкя“. Градчето е
на път да се превърне в шахматна столица на България.
Периодично цветът на шахматната мисъл на страната се събира на
Държавни първенства, провеждат се международни турнири с
Белград на 100 дъски и ускорен шах. Пет екопътеки опасват
живописните околности на градчето – две към манастирите „Света
Троица“ и „Света Петка“, две по поречието на реки и “Пътеката
на здравето”. Любителите на конната езда са улеснени от
близостта на Хиподрума, който на Тодоровден кипи от емоциите на
зрители и участници в традиционните кушии.

В зората на миналия век с пророческа точност д-р Никола
Генадиев,  тогавашен министър на земеделието и търговията,
изрече тайната: „Банкя – Благослов, Благодат, Благоденствие“.
Разгърната, мисълта му звучи така: Банкя е благословена от Бога
с Неговата Благодат за Благоденствие на хората.

Уеб сайт
02/997 71 06
Телефон
(20)

Община Силистра

гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33

За нас

Община Силистра се намира в Североизточния
район
(СИР – 19 973,4 кв. км.) на Република България,
който е третият по големина от 6-те района за планиране в
страната. Разположена е в североизточната част на страната. На
север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Община
Силистра граничи с Община Ситово, на изток – с Община
Кайнарджа, а на юг – с общините Дулово и Алфатар.
 

Релефът на
Община Силистра е равнинен
, с надморска височина до
200 м., но суходолията, ориентирани към р. Дунав, му придават
хълмист характер. Успоредно на Дунавския бряг се среща типична
льосова гърбица. В резултат на отдалечаването на Дунавския бряг
от високия откос на междудолинните ридове се е образувала и
крайдунавската плодородна низина – Балтата край с. Айдемир. В
югозападната част на низината е разположено езерото
Сребърна
, подхранвано от няколко карстови извора. То е
с дълбочина до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която
гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко
острова, някои от които са подходящи за отдих и туризъм.

Климатът на Община Силистра се характеризира с
умерено континентален характер
и попада в
крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е
горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното
застудяване през зимата.

Преобладаващият вид почви на територията на
Община Силистра са черноземните
, което е
предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури,
трайни насаждения и зеленчуци. 

Общата площ на общината е 516 кв. км., от
които 387 544 дка. са земеделска площ, 68 273 дка. горски площи
и 36 226 дка. – населени места.
Селищната мрежа включва 19 населени
места
, от които един град – център на общината
– 
гр. Силистра.

 

Броят на населението на Община Силистра
към 20.04.2006 г. е 68 194 души. През последните години се
наблюдава тенденция към намаляване броя на населението, като
през последните две година тази тенденция се променя към
увеличаване.

Гъстотата на
населението
 в
Община Силистра е 115,2 д/кв. км, която е най-висока за
областта – 48,3 д/ кв. км, и по-висока в сравнение с тази за
страната (70,3 д/кв. км).

 

Празникът на град Силистра се отбелязва на 14-ти
Септември (Кръстовден)
.

www.silistra.bg Уеб сайт
086/816 333; 086/824 243
Телефон
(20)

Община Роман

гр. Роман, бул. Христо Ботев №132-136

За нас

Община Роман заема югоизточната част на област Враца в
Северозападна България
. На изток граничи с областите
Плевен и Ловеч, а на юг със Софийска област.

Общинските и граници са на запад – с община Мездра, на север –
с община Бяла Слатина, на изток – с общините Червен бряг,
Луковит и Ябланица, а на юг с общините Правец и Ботевград.

Заема площ от 301,52 кв. км.

Административен център на общината е гр. Роман
(заема площ от 116,117 ха, на която живеят 3 598 жители
регистрирани по постоянен адрес към 01.01.2009 г.), разположен
непосредствено до вливането на р. Малък Искър и р. Искър. Град
Роман отстои на 42 км източно от областния центьр – гр. Враца,
на 29 км източно от гр. Мездра и на 120 км североизточно от гр.
София по републиканската пътна мрежа. Пътищата от гр. Роман към
съседните общини са разположени лъчеобразно, предимно от IV
клас.

Град Роман е ж.п. гара на централната северна ж.п.
линия София-Варна
, която пресича територията на
общината от запад (спирка Синьо бърдо) на изток (гара Кунино)
по долината на река Искър.

На територията на общината има 12 села
Камено поле, Кунино, Синьо бърдо, Струпец, Радовене, Долна
Бешовица, Хубавене, Курново, Стояновци, Средни рът, Караш и
Марково равнище. Население 6 965 жители по постоянен адрес (към
01.01.2009 г.).

Уеб сайт
09123/20-64
Телефон
(20)

КМЕТСТВО ЧЕРНОМОРЕЦ

гр. Черноморец, ул. Оборище №3

Географско разположение

Черноморец  се намира на 24 км.
югоизточно от Бургас и на 8 км. северно от Созопол, на южния
бряг на големия Бургаски залив. Градът е разположен в
своеобразна падина край брега на малък залив до самото море на
красиви брегове, приличащи на разцъфнало цвете.

Подножието на източна Странджа планина и леко нагънатият релеф
откриват магнетична панорама от най-високата точка Буджака ; на
север погледът докосва нос Емине, на юг достига Аркутино.

Черноморец се отличава с мек и влажен климат, късна пролет и
дълго, топло лято. Слънчевото греене в годината е 2100-2200
часа; летните температури на водата са 20-26°С, а на въздуха
достигат до 32°С.

Мястото е уникално със своите дълги пясъчни ивици, които се
редуват със скали и брегове и образуват приказни заливи и
полуострови. Крайбрежната ивица е над 9 км. – със златист
пясък, кристално чиста вода и лазурно, спокойно море.

Брегът е нарязан от няколко живописни полуострова, между които
се образуват четири фантастични залива.

www.chernomorec.bg Уеб сайт
0550/42044
Телефон
(20)

Връзка с нас

Телефон:

+359 98 820 4044

Контакти

Последвайте ни в социалните мрежи